GŁÓWNA NAGRODA ‘MODERNIZACJA ROKU 2015’

AKTUAL-08.2016

AKTUAL-08.2016
Dnia 24 sierpnia 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano GŁÓWNĄ NAGRODĘ ‘Modernizacja Roku 2015’ w kategorii Obiekty Zdrowia i Opieki Społecznej dla Pracowni Architektonicznej AKKA za Projekt Rozbudowy i Przebudowy Zespołu Szpitala im. E. Szczeklika.
Prestiżową nagrodę przyznano w XX-tej Edycji Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, PINB, PIOŚ i Sejmowej Komisji Infrastruktury.